Podmínky-soutěže

Podmínky soutěže na https://www.facebook.com/deeppurenature/

 

22.2. - 1.3.2019

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo akceptuje pravidla soutěže a splňuje stanovené podmínky:


1) přidá pod soutěžní příspěvek komentář dle zadání, označí osobu v komentáři dle zadání
2) stane se nebo je fanouškem Facebooku https://www.facebook.com/deeppurenature/ a Instagramu https://www.instagram.com/deeppurenature/
Zapojením do soutěže dává každý účastník souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže, souhlas k případnému zveřejnění soutěžní fotografie/komentáře na facebookových stránkách https://www.facebook.com/deeppurenature/Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky i Slovenské republiky.


Účast v soutěži není zpoplatněna a vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel, podmínek i trvání soutěže, a to bez náhrady. Všechny změny nabývají platnosti po zveřejnění na facebookové stránce.

Pokud soutěžící odvolá souhlas o zpracování osobních údajů, bude ze soutěže vyřazen. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži. Výherce bude kontaktován v komentářích pod soutěžním příspěvkem, prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku nebo emailem (pokud uvede).

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Soutěž není nikterak sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Informace poskytnuté účastníkem soutěže jsou pouze pro účely DEEP PURE NATURE (www.deeppurenature.cz), ne sociální sítě Facebook.

Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen.

Každý účastník potvrzuje, že se seznámil s jejími pravidly a plně s nimi souhlasí. Pokud je poruší, ztrácí právo na udělení výhry, nebo účasti v soutěži. Soutěžící rovněž musí dodržovat pravidla používání sociální sítě Facebook.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Tato závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na internetových stránkách www.deeppurenature.cz/podminky-souteze/

 

 

Tento e-shop používá cookies. A díky tomu vám můžeme předložit tu nejlepší nabídku. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Děkujeme vám! Více informací zde.